OSOBA FIZYZNA

1. Kontrola i doradztwo w zakresie umów zawieranych w obrocie konsumenckim pod względem zgodności z prawami konsumenta

2. Kontrola i doradztwo w zakresie umów kredytowych pod względem zgodności z ustawą o kredycie konsumenckim

3. Reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi organami ochrony praw konsumenta

4 upadłość konsumencka - NOWOŚĆ

 

PRAWO PRACY

1. Reprezentacja przed sądami pracy

2. Doradztwo w zakresie praw pracowniczych i zawieranych umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w tym umów

zlecenia i o dzieło

 

NIERUCHOMOŚCI

1. Sporządzanie umów sprzedaży, zamiany i innych dotyczących nieruchomości

2. Ustanawianie i zmiany hipoteki

3. Dysponowanie opróżnionym miejscem hipotecznym

4. Kontrola i doradztwo w zakresie umów zawieranych z developerami

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentacja osób fizycznych , prawnych i jednostek organizacyjnych przed urzędami, jednostkami rządowymi i

samorządowymi, samorządowymi komisjami odwoławczymi i sądami administracyjnymi

 

PRAWO RODZINNE

1. Sprawy alimentacyjne

2. Sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

3. Sprawy rozwodowe i o separację

 

SPADKI I DAROWIZNY

1. Stwierdzenia nabycia spadku

2. Sprawy podziałowe

3. Doradztwo w zakresie sporządzania testamentów i umów darowizny

 

PRAWO AUTORSKIE

1. Zawieranie umów

2. Doradztwo i prowadzenie spraw spornych

 

RENTY I EMERYTURY

1. Doradztwo

2. Prowadzenie spraw spornych

 

WINDYKACJA

1. Reprezentacja przed sądami w sprawach o zapłatę

2. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych